Általános Szerződési Feltételek

A következő feltételek és feltételek szabályozzák a https://www.goombara.com/ weboldal és a weboldalon vagy azon keresztül elérhető összes tartalom, szolgáltatás és termék (együtt a Webhely) használatát. A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Goombara („Goombara”). A Weboldalt azzal a feltétellel kínáljuk, hogy Ön módosítás nélkül elfogadja az itt szereplő feltételeket és minden egyéb működési szabályt, szabályzatot (beleértve, de nem kizárólagosan a Goombara adatvédelmi szabályzatát) és eljárásokat, amelyeket időről időre közzétehetnek ezen a webhelyen. Goombara (együttesen a „Megállapodás”).

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Szerződést, mielőtt hozzáférne a Weboldalhoz vagy használja. A weboldal bármely részének elérésével vagy használatával Ön beleegyezik, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződés feltételeit. Ha nem ért egyet a jelen szerződés minden feltételével, akkor nem léphet be a Webhelyre, és nem vehet igénybe semmilyen szolgáltatást. Ha ezeket a feltételeket a Goombara ajánlatnak tekinti, az elfogadás kifejezetten ezekre a feltételekre korlátozódik. A Weboldal csak 13. életévüket betöltött személyek számára elérhető.

 1. Az Ön https://www.goombara.com/ fiókja és webhelye. Ha létrehoz egy blogot/webhelyet a Weboldalon, Ön felelős fiókja és blogja biztonságának megőrzéséért, és teljes mértékben felelős minden, a fiókon belüli tevékenységért, valamint a bloggal kapcsolatos minden egyéb tevékenységért. Nem írhatsz le vagy rendelhetsz hozzá kulcsszavakat a blogodhoz félrevezető vagy jogellenes módon, ideértve a mások nevével vagy hírnevével való kereskedést célzó módon, és a Goombara módosíthat vagy eltávolíthat minden olyan leírást vagy kulcsszót, amelyet nem megfelelőnek vagy törvénytelennek tart, vagy egyébként valószínűleg Goombara felelősségét okozza. Haladéktalanul értesítenie kell a Goombarát a blogja, fiókja minden jogosulatlan használatáról vagy a biztonság bármely más megsértéséről. A Goombara nem vállal felelősséget az Ön által elkövetett cselekményekért vagy mulasztásokért, beleértve az ilyen cselekmények vagy mulasztások következtében felmerülő károkat sem.
 2. A résztvevők felelőssége. Ha blogot üzemeltet, blogot kommentál, anyagot tesz fel a Weboldalra, linkeket tesz közzé a Weboldalon, vagy más módon teszi elérhetővé (vagy megengedi bármely harmadik fél számára, hogy elérhetővé tegyen) anyagot a Weboldalon keresztül (bármilyen ilyen anyag, „Tartalom”) ), Ön teljes felelősséggel tartozik a Tartalom tartalmáért és az ebből származó károkért. Ez a helyzet függetlenül attól, hogy a kérdéses Tartalom szöveget, grafikát, audio fájlt vagy számítógépes szoftvert tartalmaz-e. A Tartalom elérhetővé tételével Ön kijelenti és szavatolja, hogy:
  • A tartalom letöltése, másolása és használata nem sérti a tulajdonjogot, beleértve, de nem kizárólagosan a harmadik fél szerzői, szabadalmi, védjegy vagy kereskedelmi titkárait;
  • Ha a munkáltató joga van az Ön által létrehozott szellemi tulajdonjogokhoz, vagy (i) a munkáltatójától kapott engedélyt a tartalom közzétételére vagy elérhetővé tételére, beleértve, de nem kizárólagosan bármilyen szoftverre, vagy (ii) a munkáltatójától Minden jog a Tartalomban vagy a Tartalomban;
  • Teljes mértékben teljesítetted a Tartalommal kapcsolatos bármely harmadik féltől származó licencet, és megtettél mindent, ami szükséges ahhoz, hogy a végfelhasználóknak minden szükséges feltételt sikeresen átadjanak;
  • A Tartalom nem tartalmaz vagy telepít vírusokat, férgeket, rosszindulatú programokat, trójai programokat vagy egyéb káros vagy pusztító tartalmat;
  • A tartalom nem spam, nem gépi vagy véletlenszerűen generált, és nem tartalmaz olyan etikátlan vagy nemkívánatos kereskedelmi tartalmat, amely harmadik fél webhelyére irányuló forgalmat irányít vagy növeli a harmadik fél webhelyeinek keresőmotorok rangsorolását vagy további jogellenes cselekményeket (pl. Mint az adathalászat), vagy megtévesztheti a címzetteket az anyag forrásától (pl. Spoofing);
  • A Tartalom nem pornográf, nem tartalmaz fenyegetést vagy erőszakot a magánszemélyek vagy jogalanyok ellen, és nem sérti harmadik fél magánéletét vagy nyilvánosságát;
  • A blogodat nem hirdetik nem kívánt elektronikus üzenetek révén, például hírcsoportok, e-mail listák, egyéb blogok és webhelyek spam-linkjei és hasonló nem kívánt promóciós módszerek;
  • blogodat nem úgy nevezik meg, hogy félrevezesse olvasóidat, ha azt gondolják, hogy egy másik személy vagy cég vagy. Például a blogod URL-je vagy neve nem más személy neve, mint te vagy a saját céged; és
  • számítógépes kódot tartalmazó Tartalmak esetében pontosan kategorizálta és/vagy leírta az anyagok típusát, jellegét, felhasználását és hatásait, akár a Goombara kérte, akár más.

  Azzal, hogy tartalmat küld be a Goombarának, hogy felkerüljön a webhelyére, a Goombara számára világszerte jogdíjmentes és nem kizárólagos engedélyt ad a Tartalom reprodukálására, módosítására, adaptálására és közzétételére, kizárólag az Ön blogja megjelenítése, terjesztése és népszerűsítése céljából. . Ha Ön törli a Tartalmat, a Goombara minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy eltávolítsa azt a Webhelyről, de Ön tudomásul veszi, hogy a gyorsítótárazás vagy a Tartalomra való hivatkozás nem feltétlenül válik azonnal elérhetetlenné.

  E nyilatkozatok vagy garanciák korlátozása nélkül a Goombarának joga (bár nem kötelessége) a Goombara saját belátása szerint (i) megtagadni vagy eltávolítani minden olyan tartalmat, amely Goombara ésszerű véleménye szerint sérti a Goombara irányelveit vagy bármilyen módon káros. vagy kifogásolható, vagy (ii) a Goombara kizárólagos belátása szerint megszünteti vagy megtagadja a Weboldalhoz való hozzáférést és annak használatát bármely magánszemély vagy jogi személy számára. A Goombara nem köteles visszatéríteni a korábban befizetett összegeket.

 3. Fizetés és megújítás.
  • Általános feltételek.
   Egy termék vagy szolgáltatás kiválasztásával Ön beleegyezik abba, hogy a Goombarának a feltüntetett egyszeri és/vagy havi vagy éves előfizetési díjat fizeti (további fizetési feltételeket az egyéb kommunikációk tartalmazhatnak). Az előfizetési díjakat előre fizetés alapján számítjuk fel azon a napon, amikor feliratkozik a Frissítésre, és fedezi a szolgáltatás használatát a jelzett havi vagy éves előfizetési időszakban. A befizetések nem téríthetők vissza.
  • Automatikus megújítás. 
   Hacsak a vonatkozó előfizetési időszak lejárta előtt nem értesíti a Goombarát arról, hogy szeretne lemondani egy előfizetést, az előfizetése automatikusan megújul, és Ön felhatalmaz bennünket, hogy beszedjük az adott előfizetésre vonatkozó éves vagy havi előfizetési díjat (valamint az esetleges adókat). bármely általunk nyilvántartott hitelkártya vagy más fizetési mód használatával. A frissítés bármikor lemondható, ha kérelmét írásban benyújtja a Goombarának.
 4. Szolgáltatásokat.
  • díjak; Fizetés. A Services-fiók regisztrálásával beleegyezik, hogy a Goombarának kifizesse a vonatkozó beállítási és ismétlődő díjakat. A vonatkozó díjakat a szolgáltatások létrehozásának napjától kezdődően, a szolgáltatások igénybevételét megelőzően számlázzuk ki. A Goombara fenntartja a jogot a fizetési feltételek és díjak megváltoztatására, ha erről harminc (30) nappal korábban értesíti Önt. A szolgáltatást Ön bármikor lemondhatja harminc (30) napos írásbeli értesítéssel a Goombarának.
  • Támogatás. Ha szolgáltatása hozzáférést biztosít az elsőbbségi e-mailes támogatáshoz. Az „e-mailes támogatás” azt jelenti, hogy bármikor e-mailben technikai támogatást kérhet (a Goombara ésszerű erőfeszítései mellett, hogy egy munkanapon belül válaszoljon) a VIP-szolgáltatások használatával kapcsolatban. A „prioritás” azt jelenti, hogy a támogatás elsőbbséget élvez a szabványos vagy ingyenes https://www.goombara.com/ szolgáltatások felhasználóinak támogatásával szemben. Minden támogatást a Goombara szabványos szolgáltatási gyakorlatának, eljárásainak és irányelveinek megfelelően biztosítunk.
 5. A látogatók felelőssége. A Goombara nem vizsgálta át, és nem is tudja felülvizsgálni a Weboldalon közzétett összes anyagot, beleértve a számítógépes szoftvereket is, ezért nem vállal felelősséget az adott anyag tartalmáért, felhasználásáért vagy hatásaiért. A Weboldal működtetésével a Goombara nem jelenti ki és nem utal arra, hogy támogatja az ott közzétett anyagokat, vagy úgy véli, hogy az ilyen anyagok pontosak, hasznosak vagy nem károsak. Ön felelős a szükséges óvintézkedések megtételéért annak érdekében, hogy megvédje magát és számítógépes rendszereit a vírusoktól, férgektől, trójai programoktól és más káros vagy pusztító tartalomtól. A Weboldal tartalmazhat sértő, szeméremsértő vagy egyéb módon kifogásolható tartalmat, valamint technikai pontatlanságokat, tipográfiai hibákat és egyéb hibákat. A Weboldal tartalmazhat olyan anyagokat is, amelyek sértik a személyiségi jogokat vagy a nyilvánossághoz fűződő jogokat, vagy sértik harmadik felek szellemi tulajdonát és egyéb tulajdonjogát, vagy amelyek letöltésére, másolására vagy felhasználására további, kimondott vagy kimondatlan feltételek vonatkoznak. A Goombara elhárít minden felelősséget a Weboldal látogatói általi használatából vagy az ott közzétett tartalom e látogatók általi letöltéséből eredő károkért.
 6. A weboldalakon közzétett tartalom. Nem néztük át, és nem is tudjuk felülvizsgálni az összes anyagot, beleértve a számítógépes szoftvereket is, amelyeket a https://www.goombara.com/ és a https://www.goombara oldalra mutató hivatkozásokon keresztül elérhetővé tettek. .com/. A Goombara semmilyen befolyással nem rendelkezik ezekre a nem Goombara webhelyekre és weboldalakra, és nem vállal felelősséget azok tartalmáért vagy használatáért. A Goombara nem Goombara webhelyére vagy weboldalára mutató hivatkozással a Goombara nem jelenti ki vagy utal arra, hogy támogatja az ilyen webhelyet vagy weboldalt. Ön felelős a szükséges óvintézkedések megtételéért annak érdekében, hogy megvédje magát és számítógépes rendszereit a vírusoktól, férgektől, trójai programoktól és más káros vagy pusztító tartalomtól. A Goombara elhárít minden felelősséget a nem Goombara webhelyek és weboldalak használatából eredő károkért.
 7. Szerzői jogi megsértés és DMCA-irányelv. Mivel a Goombara arra kér másokat, hogy tartsák tiszteletben szellemi tulajdonjogait, tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait. Ha úgy gondolja, hogy a https://www.goombara.com/ oldalon található vagy a linkelt anyag sérti az Ön szerzői jogait, kérjük, értesítse a Goombarát a Goombara Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) szabályzatának megfelelően. A Goombara minden ilyen értesítésre válaszol, beleértve a jogsértő anyag eltávolítását vagy a jogsértő anyagra mutató linkek letiltását is. A Goombara megszünteti a látogató hozzáférését a Weboldalhoz és annak használatát, ha megfelelő körülmények között a látogatóról megállapítják, hogy ismételten megsértette a Goombara vagy mások szerzői vagy egyéb szellemi tulajdonjogait. Ilyen felmondás esetén a Goombara nem köteles visszatéríteni a Goombarának korábban kifizetett összegeket.
 8. Szellemi tulajdon. Ez a Megállapodás nem ruház át a Goombarától Önre semmilyen Goombara vagy harmadik fél szellemi tulajdonát, és az ilyen tulajdonra vonatkozó minden jog, jogcím és érdekeltség (a felek között) kizárólag a Gommbara tulajdonában marad. Goombara, https://www.goombara.com/, a https://www.goombara.com/ logó, és minden más védjegy, szolgáltatási védjegy, grafika és logó, amelyet a https://www.goombara.com webhelytel kapcsolatban használnak /, vagy a Weboldal a Goombara vagy a Goombara licencadói védjegye vagy bejegyzett védjegye. A Weboldallal kapcsolatban használt egyéb védjegyek, szolgáltatási védjegyek, grafikák és logók más harmadik felek védjegyei lehetnek. A Weboldal Ön általi használata nem biztosít Önnek jogot vagy engedélyt a Goombara vagy harmadik fél védjegyeinek reprodukálására vagy egyéb használatára.
 9. Reklámok. A Goombara fenntartja a jogot, hogy hirdetéseket jelenítsen meg az Ön blogján, kivéve, ha vásárolt egy hirdetésmentes fiókot.
 10. Nevezd. A Goombara fenntartja a jogot arra, hogy a blog láblécében vagy az eszköztárban olyan forrásmegjelölési hivatkozásokat jelenítsen meg, mint például a „Blog a https://www.goombara.com/ címen”, a téma szerzője és a betűtípus hozzárendelése.
 11. Partner termékek. Ha valamelyik partnerünktől aktivál egy partner terméket (pl. Témát), elfogadja az adott partner szolgáltatási feltételeit. A partner termékének deaktiválásával bármikor leiratkozhat szolgáltatási feltételeikről.
 12. Domainnevek. Ha domain nevet regisztrál, korábban regisztrált domain nevet használ vagy továbbít, akkor tudomásul veszi és elfogadja, hogy a domain név használatára az Internet Corporation hozzárendelt nevekre és számokra („ICANN”) irányelvei is vonatkoznak, beleértve azok nevét is. Regisztrációs jogok és felelősségek.
 13. Változtatások. A Goombara fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa vagy kicserélje a jelen Szerződés bármely részét. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen Szerződés változásait. A jelen Megállapodás módosításainak közzétételét követően a Weboldal további használata vagy hozzáférése a módosítások elfogadását jelenti. A Goombara a jövőben új szolgáltatásokat és/vagy funkciókat is kínálhat a Webhelyen keresztül (beleértve az új eszközök és erőforrások kiadását). Az ilyen új funkciókra és/vagy szolgáltatásokra a jelen Szerződés feltételei vonatkoznak. 
 14. Felmondás. A Goombara bármikor, indoklással vagy anélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti az Ön hozzáférését a Webhely egészéhez vagy bármely részéhez. Ha fel kívánja mondani ezt a Szerződést vagy https://www.goombara.com/ fiókját (ha van ilyen), egyszerűen megszakíthatja a Webhely használatát. A fentiek ellenére, ha Önnek fizetős szolgáltatási fiókja van, azt a Goombara csak akkor tudja megszüntetni, ha Ön lényegesen megszegi a jelen Szerződést, és harminc (30) napon belül nem orvosolja a szerződésszegést attól számított harminc (XNUMX) napon belül, hogy a Goombara erről értesítette Önt; feltéve, hogy a Goombara azonnali hatállyal megszüntetheti a Weboldalt szolgáltatásunk általános leállításának részeként. A jelen Megállapodás minden olyan rendelkezése, amelynek természeténél fogva a felmondást is fenn kell tartania, a felmondás után is fennmarad, ideértve – korlátozás nélkül – a tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket, a garanciális felelősség kizárását, a kártalanítást és a felelősség korlátozásait. 
 15. Jótállási nyilatkozat. A Weboldal „ahogy van”. A Goombara és beszállítói és licencadói ezennel elhárítanak mindennemű kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, korlátozás nélkül, az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra és a jogsértés hiányára vonatkozó garanciákat. Sem a Goombara, sem beszállítói és licencadói nem vállalnak garanciát arra vonatkozóan, hogy a Weboldal hibamentes lesz, illetve az ahhoz való hozzáférés folyamatos vagy megszakítás nélkül. Ön tudomásul veszi, hogy saját belátása szerint és kockázatára tölt le a Webhelyről, vagy más módon szerez be tartalmat vagy szolgáltatásokat a webhelyen keresztül.
 16. A felelősség korlátozása. A Goombara, illetve beszállítói vagy licencadói semmilyen esetben sem felelősek a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatban semmilyen szerződés, hanyagság, objektív felelősség vagy más jogi vagy méltányossági elmélet alapján: (i) semmilyen különleges, véletlen vagy következményes kárért; ii. a helyettesítő termékek vagy szolgáltatások beszerzésének költsége; (iii) az adatok használatának megszakítása vagy elvesztése vagy megsérülése miatt; vagy (iv) minden olyan összegre, amely meghaladja az Ön által a jelen megállapodás alapján a Goombarának a kereset indítását megelőző tizenkét (12) hónapos időszak során fizetett díjakat. A Gommbara nem vállal felelősséget olyan meghibásodásokért vagy késedelmekért, amelyek az ésszerű ellenőrzési körén kívül eső okokból erednek. A fentiek nem vonatkoznak a hatályos jogszabályok által tiltott mértékben.
 17. Általános képviselet és garancia. Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) a Webhely használata szigorúan betartja a Goombara adatvédelmi szabályzatát, a jelen Megállapodást és az összes vonatkozó törvényt és előírást (beleértve korlátozás nélkül az Ön országában, államában, városában érvényes helyi törvényeket és rendelkezéseket). , vagy más kormányzati terület, az online magatartás és az elfogadható tartalom tekintetében, beleértve az Egyesült Államokból vagy az Ön lakóhelye szerinti országból exportált műszaki adatok továbbítására vonatkozó összes vonatkozó törvényt, és (ii) a Webhely használata nem sérti harmadik fél szellemi tulajdonjogait hűtlenül eltulajdonítani.
 18. Kártalanítás. Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja és mentesíti a Goombarát, annak alvállalkozóit és licencadóit, valamint megfelelő igazgatóikat, tisztségviselőit, alkalmazottait és ügynökeit a Weboldal Ön általi használatából eredő minden követelés és költség, beleértve az ügyvédi díjakat is, tekintetében. ideértve, de nem kizárólagosan, a jelen Szerződés Ön általi megsértését.
 19. Egyéb. Ez a Megállapodás alkotja a teljes megállapodást Goombara és Ön között a jelen tárgyra vonatkozóan, és csak a Goombara felhatalmazott ügyvezetője által aláírt írásbeli módosítással vagy a Goombara által átdolgozott változat közzétételével módosítható. A jelen Megállapodás hatálya alá tartozó jogszabályok (ha vannak ilyenek) eltérő rendelkezései kivételével a Weboldalhoz való hozzáférésre vagy annak használatára Kalifornia állam (USA) törvényei az irányadók, kivéve annak kollíziós rendelkezéseit, valamint a megfelelő helyszínt. Az ebből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat a kaliforniai San Francisco megyében található állami és szövetségi bíróságok döntik el. Az eltiltó vagy méltányos jogorvoslatra vonatkozó követelések vagy a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó követelések kivételével (amelyek bármely illetékes bíróságon előterjeszthetők kötvény feladása nélkül), a jelen Megállapodásból eredő bármely vitát véglegesen az Átfogó Választottbírósági Szabályok szerint kell rendezni. Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. („JAMS”) három választottbíró által, akiket az ilyen szabályokkal összhangban jelölnek ki. A választottbírósági eljárás a kaliforniai San Francisco megyében történik, angol nyelven, és a választottbírósági határozat bármely bíróságon végrehajtható. A jelen Megállapodás végrehajtására irányuló bármely cselekményben vagy eljárásban a pernyertes fél jogosult a költségekre és az ügyvédi díjra. Ha a jelen Szerződés bármely részét érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítélik, akkor azt a részt úgy kell értelmezni, hogy az tükrözze a felek eredeti szándékát, a fennmaradó részek pedig teljes mértékben érvényben maradnak. Ha bármelyik fél lemond a jelen Megállapodás bármely feltételéről vagy feltételéről, vagy azok bármely megszegéséről, egy esetben sem jelenti azt, hogy az adott feltételről vagy feltételről vagy azok későbbi megszegéséről lemond. A jelen Megállapodás szerinti jogait bármely félre átruházhatja, aki beleegyezik a szerződés feltételeibe, és magára nézve kötelezőnek ismeri el; A Goombara feltétel nélkül átruházhatja a jelen Szerződés szerinti jogait. Ez a Megállapodás kötelező érvényű a felekre, utódaikra és engedélyezett átruházóikra nézve, és a javára válik.